gibgas CNG-App
Mobil mit CNG in Europa


einmalig 3,99 €

einmalig 5,99 €

App Highlights

  • Routenplaner
  • Gesamt Europa
  • Online und Offline
  • Mehrsprachig

Wie geht das?

  • Support
  • FAQ
  • App-Hilfe in ...

Marktpartner

  • Unser !24-Service für Sie und Ihre Kunden

„Moin!“

„Grüezi!“

De CNG-app voor Europa!

Welkom bij de gibgas CNG-app. Wij bieden u actuele informatie over alle Europese CNG-tankstations. En dat rechtstreeks op uw smartphone/tablet. De CNG-app werkt zowel online als offline, dus bijvoorbeeld ook in het buitenland, als u geen roaming-kosten wilt betalen.

De offline-functie geldt alleen voor de gegevens van onze CNG-tankstations en niet met betrekking tot de native kaarten-app! Deze wordt weliswaar door de gibgas CNG-app gebruikt, maar wij bieden daarvoor geen ondersteuning en geen offline mogelijkheid!

Is er een internetverbinding aanwezig, dan worden de gegevens bijgewerkt op het moment dat de CNG-app wordt opgestart en vervolgens periodiek vernieuwd. U bent op die manier dus altijd op de hoogte van de nieuwste, actuele gegevens over met name de prijzen en status van de CNG-tankstations in Europa.

En u kunt zelf ook bijdragen aan die actualiteit, namelijk door de prijzen en status van de CNG-tankstations aan ons door te geven. Daarmee helpt u zowel uzelf als anderen en ondersteunen die anderen ook u weer door de feedback die zij geven. Hartelijk dank daarvoor!

Waarom CNG?

De omschrijvingen voor autogas als brandstof zijn in de diverse Europese landen en talen heel anders. De vele verschillende termen zorgen vaak voor verwarring. Daarom gebruikt gibgas, gebaseerd op het officiële CNG-verkeersbord, consequent deze internationaal begrijpelijke naam.

Start en actiepictogrammen

Start van de
CNG-App
De CNG-app toont u de CNG-tankstations in de nabije omgeving van waar u zich bevindt, op voorwaarde dat een geo-positie kan worden bepaald.
Met het geo-positie-pictogram wordt het zoeken naar CNG-tankstations rondom uw actuele geo-positie gestart. Voor het zoeken wordt gebruik gemaakt (voor zover mogelijk) van de netwerken en van GPS. Er wordt net zolang gezocht totdat een positie gevonden is, of totdat u, door het pictogram opnieuw aan te raken, het zoeken afbreekt.
Tijdens het zoeken is dit pictogram continu te zien.
Het routesymbool verandert in de routeplanner-modus. In de routeplanner-modus ziet u dan het omgevings-zoeksymbool.
Het zoeksymbool verandert in de (omgevings-)zoekmodus. In de (omgevings-)zoekmodus ziet u dan het routeplanner-symbool.
U kunt via het zoekveld naar CNG-tankstations zoeken, of in de routeplanner-modus een zoekopdracht starten. Meer informatie over het zoeken vindt u hieronder, onder CNG-tankstations zoeken.
Het instellingenpictogram opent de instellingen. Daar kunt u uw persoonlijke gegevens invoeren. Door uw e-mailadres in te vullen, biedt u ons de mogelijkheid om, als u bijvoorbeeld een prijs meldt, contact met u op te nemen. Het mailadres wordt dan samen met de prijs- en statusmeldingen aan ons doorgegeven. Ook kan hier het betreffende land worden aangegeven.
Als u dit leest, dan weet u waar het Burger-pictogram Burger voor is :-). Hoe het filter voor de CNG-tankstations werkt, wordt hieronder verder uitgelegd.
Het databasepictogram toont u het tijdstip van de laatste update.
Dit pictogram is tijdens een update op de achtergrond zichtbaar.
Het positiepictogram biedt de mogelijkheid van invoegen, of van vergroten en verkleinen van de kaart. Door kort aanraken wordt de kaart geopend of gesloten. U kunt het formaat van de kaart echter ook wijzigen door aanraken en swipen.
Met het pictogram Terug gaat u weer terug naar de vorige pagina.
Met het pictogram Opslaan legt u uw instellingen vast op de instellingenpagina. Via de statusberichtpagina verstuurt u hiermee uw statusbericht. In de routeplanner-modus slaat u hiermee uw route op.
In de routeplanner-modus wist u hiermee uw route.
Het lettertypepictogram wijzigt het formaat van de letterweergave.
Actiepictogrammen in de weergave van de CNG-tankstations
Het pictogram Navigeer naar start de navigatie naar het door u gekozen CNG-tankstation. De navigatie-app (geen onderdeel van de gibgas CNG-app) krijgt hiervoor de geo-positie-gegevens van het CNG-tankstation.
Vult u in het invoerveld links van het prijsmeldingspictogram de CNG-prijs van het tankstation in en tikt u op het prijsmeldingspictogram, dan wordt de prijs aan ons doorgegeven. Is het apparaat niet online, dan wordt de prijs aan ons doorgegeven op het moment dat het apparaat weer online is.
Het statusmeldingspictogram opent de pagina Statusmeldingen. Daar kunt u de status van het CNG-tankstation aan ons doorgeven. Dat gaat heel eenvoudig: de tekst invoeren en op het pictogram Opslaan in de rechterbovenhoek tikken. Is het apparaat niet online, dan wordt de status aan ons doorgegeven op het moment dat het apparaat weer online is.

CNG-tankstations zoeken

In principe zult u het geo-positie-pictogram in de rechterbovenhoek gebruiken om CNG-tankstations in uw gebied te kunnen bekijken. Dit werkt ook als u niet met internet verbonden bent.

Het kan soms echter ook voorkomen dat u naar CNG-tankstations wilt zoeken op basis van andere criteria dan de actuele geo-positie. Daarvoor vult u eenvoudig in het zoekveld een term in. U kunt zoeken op Postcode, Plaatsnaam, Straat, Snelweg (bijv. A8) of op een willekeurige geo-positie (bijv. 48, 16573 , 11,57373). Tik op het vergrootglas om het zoeken te starten.

Is de CNG-app verbonden met internet, dan wordt de zoekopdracht uitgevoerd. Of de CNG-app inderdaad verbonden is met internet, wordt aangegeven door het mobiele gegevensteken links van het vergrootglas.

De CNG-App is online
De CNG-App is offline

Is de CNG-app verbonden met internet, dan wordt geprobeerd om een geo-positie voor uw zoekterm te vinden, op basis waarvan dan in de omgeving van de positie gezocht wordt. U kunt dus met de zoekterm Parijs de tankstations rondom Parijs vinden..

Bij het zoeken op Postcode moet er rekening mee worden gehouden dat het hier gaat om een Europese CNG-app. De zoekopdracht 80796 levert bijvoorbeeld niet noodzakelijkerwijs een Duitse geo-positie op. Om ervoor te zorgen dat de geo-codering bij het zoeken werkt zoals verwacht, kan bij de instellingen het land van voorkeur worden aangegeven. Daar kunt u aangeven voor welk land u de zoekopdracht wilt laten uitvoeren. Dit wordt doorgegeven aan de geo-codeerder als indicatie voor het land. Toch is het mogelijk dat een stadsnaam in een ander land voor de geo-codeerder belangrijker is. Dan wordt die stad als eerste weergegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval voor Bergen (Noorwegen, Duitsland). Om toch de juiste stad te kunnen selecteren, worden in een keuzelijst meerdere resultaten weergegeven.

Is de CNG-app echter niet met internet verbonden – en er is dus geen geo-codering mogelijk – dan krijgt u alle CNG-tankstations getoond die overeenkomen met de zoekterm. Voor de zoekterm München worden dus alle CNG-tankstations getoond die gelegen zijn in een plaats of straat met het begrip München in de naam. Bijv. ook de Münchener Straße/i> in Hamburg als zich daar een CNG-tankstation bevindt. De zoekopdracht is daarbij beperkt tot het ingestelde land. Is voor Alle landen gekozen, dan wordt heel Europa doorzocht. Omdat er zich in Parijs geen CNG-tankstation bevindt, zal de offline zoekopdracht geen tankstations vinden op basis van de zoekterm Parijs.

Het zoeken via het invoeren van een geo-positie biedt u echter altijd de mogelijkheid om, voor een plaats naar keuze in Europa, CNG-tankstations in de buurt van deze locatie te vinden. Deze geo-codering kan bijv. worden afgeleid van een gedrukte kaart (lengte- en breedtegraden) of van de autonavigatie. Dus ook als u zonder internetverbinding in het buitenland op reis bent, kunt u altijd de beste informatie vinden over CNG-tankstations.

CNG-tankstations Routeplanner

In de routeplanner-modus kunt u, voor uw geplande route, de CNG-tankstations langs deze route laten weergeven. Hiervoor geeft u het start- en eindpunt van uw route aan – en eventueel een tussenstop – en vervolgens start u de routeplanning door op het vergrootglas in het startveld te tikken. De gebruikelijke opties kunnen op het scherm worden opgeroepen onder Route-opties (snelweg, veerboot, tol). De standaardkeuze hiervoor is altijd "Ja".

Nadat de route is berekend worden op de kaart en in de lijst (inclusief afstandskilometers) de tankstations langs de route weergegeven.

U kunt op het scherm, onder CNG-filter Route, ook de omgevingsgrootte aanpassen, van 1 tot 15 km.

De km-weergave is bij benadering. Rijdt u alstublieft niet op de laatste overgebleven kubieke centimeter CNG naar het tankstation :-).

CNG-route opslaan

U kunt uw routes opslaan. Dat heeft twee voordelen.

  1. 1. U hoeft de routes die u vaak rijdt niet elke keer opnieuw in te voeren.
  2. 2. U kunt opgeslagen routes ook gebruiken in de offline-modus. Op die manier kunt u de route naar het buitenland thuis al plannen (ook in secties) en deze vervolgens in het buitenland offline gebruiken om CNG-tankstations op uw route weer te geven.

Om op te slaan tikt u op het pictogram Opslaan , vervolgens voert u een naam in voor uw route en dan tikt u nogmaals op het Opslaan-pictogram.

De door u opgeslagen routes worden weergegeven in een pop-up scherm.

U kunt een route ook wissen door deze simpelweg uit te kiezen en dan op het pictogram Wissen te tikken.

Bij het plannen van een route wordt gebruikgemaakt van internet en het is dus alleen mogelijk als u online bent. De door u opgeslagen routes kunt u ook in de offline-modus gebruiken om CNG-tankstations weer te geven!

Weergave CNG-tankstations

In de lijst met zoekresultaten van een CNG-tankstation wordt de informatie over een tankstation als volgt weergegeven:

1,139 €/kg
18.05.2014
[0,759]
CNG Biomethantankstelle (Automat)
Schäftlarnstraße 1
D-81371 München Sendling

De blokken

In het eerste blok staan aan de linkerzijde het land, de pictogrammen voor de gaskwaliteit, de openingstijden, biomethaan, snelweg, status en actie. Rechts wordt het pictogram Navigeer.naar en evt. de geschatte afstand van uw geo-positie naar het CNG-tankstation aangegeven.

In het tweede blok worden de geschiktheid (CNG-logo in groen, blauw of rood), het adres en de prijs voor CNG bij het tankstation aangegeven. Tikt u op het tweede blok, dan worden de gedetailleerde gegevens van het CNG-tankstation getoond.

In het derde blok staan aan de rechterzijde de pictogrammen van de Prijs- en de Statusmelder. Het melden van de prijs kan gemakkelijk en rechtstreeks via het scherm door de prijs in te voeren in het formulierveld links van het prijsmeldingspictogram (Eurosymbool) en daarna eenvoudig op het prijsmeldingspictogram te tikken.

Is in het derde blok links het 24-uurspictogram zichtbaar, dan heeft dit CNG-tankstation een 24-uursservice voor statusmeldingen! Dat betekent dat u over dit CNG-tankstations steeds volledig actuele, up-to-date informatie ontvangt: een speciale service van gibgas en zijn partners.

De verschillende pictogrammen

 Gaskwaliteit
Aandeel biomethaan
Bij dit CNG Tankstation is het mogelijk te kiezen tussen Biogas en Aardgas. Voor Biogas betaald u een hoger prijs.
  Openingstijden (24 uur, open, deels open)
 In de buurt van de snelweg; aan de snelweg
Bij dit CNG-tankstation geldt een speciale actie! Meer hierover is te vinden in de gedetailleerde informatie over het CNG-tankstation. Tik daarvoor eenvoudig op het tweede blok in het scherm.
Voor dit CNG-tankstation is een statusrapport beschikbaar. U kunt dit vinden in de gedetailleerde informatie over het CNG-tankstation. Tik daarvoor eenvoudig op het tweede blok in het scherm.
Dit CNG-tankstation heeft een 24-uursservice voor statusmeldingen!
Bij dit CNG- tankstation kan getankt worden met een CNG-tankkaart (DKV, eco, e-gas).
Het CNG-tankstation is volledig te gebruiken.
Het tanken is beperkt.
Het CNG-tankstation is deels te gebruiken.
Het tanken is beperkt.
Het CNG-tankstation is uitsluitend een tankstation met tankkaart.
Het tanken is beperkt.
Het CNG-tankstation is uitsluitend een tankstation voor zakelijke klanten.
Het tanken is beperkt.
Het CNG-station bevindt zich in de problemen of onderhoud, maar de bevestiging is nog in behandeling.
Het CNG-station bevindt zich in de problemen of onderhoud.

Gedetailleerde gegevens van een CNG-tankstation

Voor gedetailleerde gegevens over een CNG-tankstation, tikt u eenvoudig op het middelste blok (bijv. op Adres) van de resultatenlijst. Daar vindt u dan gedetailleerde informatie over hoe u er moet komen, de koppelstukken, tankplaatsen en nog veel meer.

CNG-tankstations filteren

U kunt de CNG-tankstations filteren op basis van specifieke criteria. Er zijn negatieve en positieve filters.

De negatieve filters verbergen CNG-tankstations die overeenkomen met de ingevoerde (niet-gewenste) filtercriteria. U wilt bijv. geen CNG-tankstations met L-gas zien? Tik dan op de pictogrammen voor L-gas, waardoor deze grijs worden en de bijbehorende CNG-tankstations niet meer zichtbaar zullen zijn in de resultatenlijst en op de kaart.

De positieve filters beperken de weergave van de CNG-tankstations tot de aangegeven filtercriteria. Wilt u bijv. alleen 100% biomethaan tanken en dus ook alleen deze CNG-tankstations zien? Tik dan in het scherm op het Bio100-pictogram, waardoor dit helder wordt weergegeven en u alleen nog CNG-tankstations te zien krijgt die 100% bio-methaanaandeel hebben.

Door opnieuw op de filterpictogrammen te tikken wordt het resultaat weer omgedraaid.

De kaart

De gibgas CNG-app gebruikt de native kaarttoepassing die op het betreffende apparaat aanwezig is. We hebben geen invloed op deze applicatie, en de gibgas CNG-app kan de kaarttoepassing sowieso niet gebruiken als het toestel offline is!

U kunt de kaart op elk gewenst moment weergeven of verbergen, of de weergavegrootte wijzigen, door ofwel eenvoudig op het locatiepictogram te tikken of over het scherm te swipen.

De kaart toont de CNG-tankstations op dezelfde manier als de resultatenlijst. Bij het zoeken in de buurt (geo-posities) worden dus de tankstations in uw omgeving aangegeven.

Herkent de geo-positie-zoekopdracht uw geografische positie aanvankelijk niet, dan wordt de hele wereld weergegeven. U moet dan uw GPS aanzetten en opnieuw op het pictogram van de geo-positie klikken. Het bepalen van de geo-positie kan enkele minuten duren, dus geef niet al te snel op ;-).

Instellingen

Bij instellingen kunt u uw gegevens invoeren en het gewenste land selecteren. Hiervan wordt bij het zoeken uitgegaan. De standaardinstelling is Duitsland.

Als u uw e-mailadres en/of uw gibgas-gebruikersnaam en wachtwoord invoert, dan wordt deze informatie meegezonden als u een statusmelding doet. Dat is nuttig voor ons als we u willen beantwoorden. Deze informatie is echter niet vereist.

Gegevensupdate

Om ervoor te zorgen dat de CNG-app altijd up-to-date is, worden de gegevens regelmatig bijgewerkt, o.a. elke keer dat u de CNG-app opnieuw opstart. De update heeft alleen betrekking op de gegevenswijzigingen en mag geen grote hoeveelheid gegevens genereren. Toch kan het zinvol zijn om als de CNG-app voor langere tijd niet gebruikt is, deze alleen op te starten als u bent verbonden met een draadloos netwerk.

Feedback over de CNG-app

We hopen dat we u met onze CNG-app een nuttige service bieden. We horen graag uw mening en reacties via cng-app.feedback@gibgas.de. Geeft u bij vragen a.u.b. de versie van uw smartphone en de versie van uw besturingssysteem (OS) aan.

Top