gibgas CNG-App
Mobil mit CNG in Europa


einmalig 4,99 €

einmalig 5,99 €

App Highlights

  • Routenplaner
  • Gesamt Europa
  • Online und Offline
  • Mehrsprachig

Wie geht das?

  • Support
  • FAQ
  • App-Hilfe in ...

Marktpartner

  • Unser !24-Service für Sie und Ihre Kunden

„Moin!“

„Grüezi!“

Aplikace CNG pro Evropu!

Vítejte v aplikaci CNG gibgas. Nabízíme vám aktuální data o všech evropských čerpacích stanicích CNG. A to přímo na vašem smartphonu/tabletu. Aplikace CNG funguje online i offline, tedy např. také v zahraničí, jestliže nechcete platit poplatky za roaming.

Funkce offline se vztahuje čistě na naše data čerpacích stanic CNG a nikoliv na nativní aplikaci pro mapy! Tu sice využívá aplikace CNG gibgas, neposkytujeme však pro ni podporu ani možnost funkce offline!

Jestliže jste připojeni k internetu, jsou data aktualizována při spuštění aplikace CNG a poté v pravidelných časových intervalech. Tak máte vždy k dispozici nejnovější stav, zejména ohledně cen a statusu čerpacích stanic CNG po celé Evropě.

K aktualizaci můžete sami přispívat. Oznamte nám ceny a status čerpacích stanic CNG. Tím pomůžete sobě i ostatním a ostatní, kteří také oznámí zpětnou vazbu, pomohou zase vám. Mnohokrát děkujeme!

Proč CNG?

Označení pohonných hmot je v evropských zemích a jazycích velmi odlišné. Tyto různé výrazy často vedou ke zmatení. Proto gibgas konsekventně používá toto mezinárodně srozumitelné oficiální označení CNG.

Spuštění a ikony akcí

Spuštění
aplikace CNG
Aplikace CNG vám zobrazí čerpací stanice CNG ve vašem okolí - pokud je možno určit jejich zeměpisnou polohu.
Ikona zeměpisné polohy spustí vyhledávání čerpacích stanic CNG v okolí vaší aktuální zeměpisné polohy. Hledání polohy k tomu používá sítě a GPS, pokud jsou k dispozici, dokud není nalezena poloha, nebo dokud dalším klepnutím na ikonu hledání nezrušíte.
Během hledání je tato ikona vidět.
Ikona trasy se změní na režim plánovače tras. V režimu plánovače tras můžete vidět symbol vyhledávání rádiusu.
Ikona vyhledávání se změní na režim vyhledávání (rádius). V režimu hledání (rádius) se zobrazí ikona plánovače tras.
V poli vyhledávání můžete hledat čerpací stanice CNG. Přesnější informace k hledání najdete na Hledání čerpacích stanic CNG.
Ikona Nastavení otevře příslušná nastavení. Zde můžete zadávat svá osobní data. Jestliže chcete např. oznámit cenu, poskytněte nám možnost zpětných dotazů tak, že vyplníte svou e-mailovou adresu. Ta nám pak bude zaslána spolu s hlášením ceny a statusu.
Jestliže toto čtete, pak víte, co dělá ikona hamburgeru :-). Níže je uvedeno, jak funguje filtr čerpacích stanic CNG.
Ikona databáze vám zobrazí čas poslední aktualizace.
Tuto ikonu vidíte na pozadí během aktualizace.
Ikona polohy umožňuje zobrazení a změnu velikosti mapy. Klepnutím se mapa otevře nebo zavře, dotykem a posunutím nahoru/dolů však můžete také plynule měnit její velikost.
Ikona Zpět vás vrátí zpět na předchozí stránku.
Ikona Uložit uloží na stránce nastavení vaše aktuální nastavení, na stránce hlášení statusu s její pomocí můžete odeslat hlášení statusu.
Ikona Zmenšit písmo zmenší velikost zobrazení.
Ikona Zvětšit písmo zvětší velikost zobrazení.
Ikony akcí v zobrazení čerpacích stanic CNG
Ikona Navigovat.do spouští navigaci k vámi vybrané čerpací stanici CNG. Navigační aplikaci (není součástí aplikace CNG gibgas) bude předána zeměpisná poloha čerpací stanice CNG.
Jestliže zadáte do vstupního pole vlevo od ikony hlášení ceny cenu CNG na čerpací stanici a klepnete na ikonu hlášení ceny, bude nám cena oznámena. Jestliže není přístroj v režimu online, k oznámení ceny dojde, až bude přístroj opět v režimu online.
Ikona hlášení statusu otevře stránku pro hlášení statusu. Zde nám můžete oznámit status čerpací stanice CNG. Zadejte jednoduše text a klepněte na ikonu Uložit vpravo nahoře. Jestliže není přístroj v režimu online, k oznámení statusu dojde, až bude přístroj opět v režimu online.

Vyhledávání čerpacích stanic CNG

Pro zobrazení čerpacích stanic CNG ve vašem okolí budete v zásadě používat ikonu zeměpisné polohy vpravo nahoře. Ta funguje, i když nejste připojeni k internetu.

Možná však budete chtít najít čerpací stanice podle jiných kritérií než podle aktuální zeměpisné polohy. V takovém případě jednoduše zadejte pojem do vyhledávacího pole. Můžete hledat podle PSČ, města, ulice, podle dálnice (např. A8) nebo také podle libovolné zeměpisné polohy (např. 48,16573, 11,57373). Pro spuštění hledání klepněte na lupu.

Pokud je aplikace CNG připojena k internetu, bude spuštěno hledání. To, zda je aplikace CNG spojena s internetem, poznáte podle znaku mobilní data vlevo od lupy.

Aplikace CNG je online
Aplikace CNG je offline

Jestliže je aplikace CNG připojena k internetu, pokusí se najít k vašemu hledanému pojmu zeměpisnou polohu, ke které se pak spustí hledání v okolí. Je tedy možno např. při hledání výrazu Paříž najít čerpací stanice v okolí Paříže.

Při hledání PSČ je třeba vzít v úvahu, že se jedná o evropskou aplikaci CNG. Výsledkem hledání 80796 nemusí být nutně zeměpisná poloha v Německu. Aby geokódování při hledání fungovalo předvídatelně, lze v nastaveních zvolit upřednostňovaný stát. Zde můžete nastavit, jaký stát chcete při hledání zadat. Toto nastavení se předá geokodéru jako indikace pro daný stát. Přesto se může stát, že název města v jiné zemi je pro geokodér důležitější, pak se toto město zobrazí na prvním místě. Tak je tomu například v případě města Bergen (Norsko, Německo). Aby bylo přesto možno dané město vybrat, zobrazí se další výsledky hledání ve výběrovém seznamu.

Jestliže však není aplikace CNG připojena k internetu, nemůže se geokódování uskutečnit, pak se vám zobrazí všechny čerpací stanice CNG, které odpovídají hledanému pojmu. Tak se např. zobrazí pro hledaný pojem München (Mnichov) všechny čerapací stanice CNG, které mají v názvu města nebo ulice znakový řetězec München/i>. Např. také ulice Münchener Straße v Hamburku - protože se tam nachází také čerpací stanice CNG. Hledání se přitom omezí na upřednostňovaný stát. Jestliže je zde zvoleno Všechny státy, prohledá se celá Evropa. Pokud je hledaným pojmem Paříž, nenajde ani hledání offline žádné čerpací stanice, poněvadž se v Paříži nenachází žádná čerpací stanice CNG.

Hledání zeměpisné polohy vám však vždy umožňuje najít k libovolnému místo v Evropě čerpací stanice CNG v okolí tohoto místa. Toto geokódování umožňuje například tištěná mapa (stupně zeměpisné délky/šířky) nebo navigační přístroj pro automobily. Jestliže jste tedy v zahraničí bez připojení k internetu, můžete být přesto o čerpacích stanicích CNG stále nejlépe informováni.

CNG-Tankstellen Routenplaner

Im Routenplaner-Modus können Sie für Ihre geplante Route die CNG-Tankstellen entlang dieser Route anzeigen lassen. Dazu geben Sie Start und Ziel Ihrer Route und evtl. einen Zwischenstopp an und starten dann die Routenplanung durch Berühren der Lupe im Startfeld. Die üblichen Routenoptionen finden Sie auf dem Panel unter Routenoptionen (Autbahn , Fähre , Maut ). Voreingestellt ist jeweils der Wert "ja".

Nachdem die Route vorliegt, werden die Tankstellen entlang der Route in der Karte und der Liste (inkl. Entfernungskilometer) angezeigt.

Sie können auf dem Panel unter CNG-Filter Route auch noch die Korridor-km ändern, von 1 bis 15 km.

Die km Angaben sind Näherungswerte. Bitte fahren Sie nicht auf dem letzten Kubikzentimeter CNG zur Tankstelle :-).

CNG Route speichern

Sie können Ihre Route speichern. Das hat zwei Vorteile.

  1. müssen Sie Ihre vielbefahrene Route nicht jedes Mal erneut eingeben.
  2. können Sie gespeicherte Routen auch im Offline-Modus nutzen. Sie können also die Route ins Ausland zu Hause planen (auch abschnittsweise) und diese dann offline im Ausland nutzen, um CNG Tankstellen auf Ihrer Route angezeigt zu bekommen.

Zum Speichern berühren Sie das Speichern Icon , geben einen Namen für Ihre Route an und berühren wieder das Speichern Icon.

Ihre gespeicherten Routen erscheinen in einer Klappliste.

Löschen können Sie eine Route auch. Einfach die Route auswählen und das Löschen-Icon berühren.

Das Planen einer Route nutzt Internetdienste und ist nur im Online-Modus möglich. Von Ihnen gespeicherte Routen können Sie auch im Offline-Modus zur Anzeige der CNG-Tankstellen nutzen!

Zobrazení čerpacích stanic CNG

V seznamu výsledků hledání čerpacích stanic CNG jsou zobrazeny následující informace o čerpací stanici CNG:

1,139 €/kg
18.05.2014
[0,759]
CNG Biomethantankstelle (Automat)
Schäftlarnstraße 1
D-81371 München Sendling

Řádky

Na prvním řádku se vlevo nachází stát, ikony kvality plynu, otvírací doba, biometan, dálnice, status a akce. Vpravo se nachází ikona Navigovat do a příp. přibližná vzdálenost čerpací stanice CNG od vaší zeměpisné polohy.

Na druhém řádku se nachází využitelnost (logo CNG v zelené, modré nebo červené barvě), adresa a cena čerpací stanice CNG. Klepnutím na druhý řádek se zobrazí podrobné údaje o čerpací stanici CNG.

Na třetím řádku se vpravo nacházejí ikony aktivity hlášení ceny a statusu. Hlášení ceny se přitom provádí pohodlně přímo v zobrazení tak, že zadáte cenu do pole formuláře vlevo od ikony hlášení ceny (znak eura) a klepnete na ikonu hlášení ceny.

Jestliže se na třetím řádku vlevo nachází ikona 24h, pak má tato čerpací stanice CNG 24 hodinovou službu hlášení statusu! To pro vás znamená zejména aktuální, nejnovější hlášení statusu této čerpací stanice CNG a jedná se o speciální službu gibgas a jeho partnerů.

Jednotlivé ikony

 Kvalita plynu
Podíl biometanu
Na této čerpací stanici je možné si vybrat mezi biomethanem a zemním plynem, ale za biopaliva vyšší ceny.
  Otvírací doba (24h, veřejná, poloveřejná)
 Poblíž dálnice, na dálnici
Na této čerpací stanici CNG se koná speciální akce! Najdete ji v detailním zobrazení čerpací stanice CNG. Klepněte na druhý řádek zobrazení.
Pro čerpací stanici CNG je k dispozici hlášení statusu. Najdete jej v detailním zobrazení čerpací stanice CNG. Za tímto účelem klepněte na druhý řádek zobrazení.
Tato čerpací stanice CNG má 24 hodinovou službu hlášení statusu!
Na této čerpací stanici CNG je možno platit tankovací kartou CNG (DKV, eco, e-gas).
Čerpací stanici CNG lze neomezeně využít.
Čerpání paliva je omezeno.
Čerpací stanici CNG lze omezeně využít.
Čerpání paliva je omezeno.
Čerpací stanice CNG je buď čerpací stanice na tankovací karty.
Čerpání paliva je omezeno.
Čerpací stanice CNG je buď čerpací stanice pro obchodní klienty.
Čerpání paliva je omezeno.
Servisní stanice CNG má problémy nebo údržbu, potvrzení však stále čeká.
Servisní stanice CNG má problémy nebo údržbu.

Detailní zobrazení čerpací stanice CNG

Jestliže se chcete dostat k detailnímu zobrazení čerpací stanice CNG, klepněte na prostřední řádek (např. adresu) záznamu v seznamu výsledků. Tam najdete podrobné informace o příjezdu, adaptérech, čerpacích stojanech a mnoho dalších.

Filtr čerpacích stanic CNG

Čerpací stanice CNG můžete filtrovat podle určitých kritérií. K dispozici jsou záporné a kladné filtry.

Záporné filtry potlačí zobrazení čerpacích stanic CNG s kritériem filtrování. Nechcete si nechat zobrazit čerpací stanice CNG se zemním plynem typu L a LL? Klepněte na panel s ikonami pro plyn L a plyn LL, tak aby zešedly, a příslušné čerpací stanice CNG již v seznamu výsledků ani na mapě neuvidíte.

Kladné filtry omezí zobrazení čerpacích stanic CNG na kritérium filtrování. Chcete tankovat pouze 100% biometan, a tedy vidět pouze tyto odpovídající čerpací stanice CNG? Klepněte na ikonu Bio100 na panelu, tak aby zesvětlela, a hned uvidíte pouze čerpací stanice CNG, které nabízejí 100% podíl biometanu.

Dalším klepnutím na ikonu filtru se funkce opět obrátí.

Mapa

Aplikace CNG gibgas používá původní mapovou aplikaci příslušného zařízení. Na tuto aplikaci nemáme žádný vliv, na mapovou aplikaci se ani nevztahuje použití offline aplikace CNG gibgas!

Mapu si můžete kdykoliv zobrazit nebo její zobrazení potlačit či změnit velikost zobrazení tak, že buď pouze klepnete na symbol polohy, nebo přejedete dotykem přes tento symbol.

Mapa zobrazuje čerpací stanice CNG analogicky k seznamu výsledků. V hledání (zeměpisné polohy) v okolí zobrazí tedy čerpací stanice ve vašem okolí.

Jestliže hledání zeměpisné polohy na začátku vaši zeměpisnou polohu neidentifikuje, zobrazí se celý svět. Poté byste měli zapnout své zařízení GPS a znovu klepnout na ikonu zeměpisné polohy. Určení zeměpisné polohy může trvat několik minut, takže to nevzdávejte předčasně ;-).

Nastavení

V Nastaveních můžete zaznamenávat svá data a vybrat upřednostňovaný stát. Ten se použije při hledání. Standardně přednastaveným státem je Německo.

Jestliže zadáte svůj e-mail a/nebo svého uživatele/heslo gibgas, odešle se tato informace spolu s hlášením statusu. To nám pomáhá v případě zpětných dotazů, zadání však není povinné.

Aktualizace dat

Aby byla aplikace CNG vždy v co nejaktuálnějším stavu, jsou data pravidelně aktualizována, mj. při každém spuštění aplikace CNG. Při aktualizaci se přenáší pouze změny dat a nevzniká přitom žádný větší objem dat. Přesto může být vhodné po delším nepoužívání aplikace CNG tuto aplikaci spustit pouze tehdy, jestliže jste připojeni k wifi.

Zpětná vazba pro aplikaci CNG

Doufáme, že vám naše aplikace CNG bude dobře sloužit. Zašlete nám svou zpětnou vazbu (podpora pouze v němčině a angličtině) na adresu cng-app.feedback@gibgas.de. V případě dotazů uveďte prosím verzi vašeho smartphonu a verzi vašeho operačního systému (OS).

Top